2014-10-31

TOKĮ JĮ – BRONIŲ KINDURĮ – PAŽINOJOME...

In Memoriam

IŠLYDĖJUS BENDRAŽYGĮ ANAPILIN

 

Raimonda Karosaitė,
Partijos Tvarka ir teisingumas
Senamiesčio sk. pirmininkė
 

  
Tokį jį – Bronių Kindurį – pažinojome...

Šiemet atšventęs 70-metį, saulėtą praeitą šeštadienį (2014-10-25) namo" iškeliavo partijos Tvarka ir teisingumas Vilniaus Senamiesčio skyriaus narys Bronius Kindurys.

                         Bronius Kindurys


                              Bronius Kindurys, visi pritars, kas jį pažinojo spalvinga asmenybė. Ir gyvenimas jo kaip ir jis pats egzotikos nestokojo. Žinoma, ne iš lengvųjų buvo...
 
                              Gyveno jis Dzūkų gatvėje, Vilniaus Naujininkuose, gražiame gamtos kampely. Nuosavame, motinos jam paliktame name, kuriame nuo mažens augo.
 
                            Buvo jis didis lietuvninkas, mokėjo tarmiškai (aukštaitiškai) utaruoti, nepamiršdavo vis aplankyti Ignalinos krašto, kur jo tėvas dirbęs, kur jis pats buvo gimęs. Tamsus gymis ir neįprastas lietuviui temperamentas rodė jį turint ir kitokio kraujo (mamos tautybės net paklaustas neatskleisdavo). Ne vienas vilnietis jį pažinojo kaip Čigoną.
 
                           Ir pilnas jo buvo, kaip sakoma, visas Vilnius. Bronius labai mėgdavo puoštis įmantriausiais apdarais, nešiodavo skrybėles, kurios jam iš tikrųjų labai pritikdavusios, o žygiuodavo pasiramsčiuodavęs antikvarine (taip pats sakydavo) medine lazdele, nors buvo toks žvitrus, kad pasiramščuoti jam niekuo nereikėdavo. Lazda buvo tapusi neatsiejama jo stiliaus ir įvaizdžio dalimi.


                          B. Kindurys laikė ir vadino save darbo žmogumi, žiemą vasarą nenešiojo pirštinių, tačiau į gatvę neišeidavo be auksinių papuošalų (žiedų ir grandinių).

                          Labai norėdavo būti susibūrimų siela, centrine figūra, vesti paskui save žmones (mokykloj bent iš klasės pamokų metu). Ragavo kalinio duonos, pergyveno sunkią ligą.

                         Nei muzikos, nei aktorystės niekada nierkur nesimokė. Bet turėjo klausą. Buvo žinomas kaip vienas iš dviejų grupės Diedukai" narių. Turėjo tos grupės atliekamų įrašų, jais didžiavosi.


                         Bronius mėgo fotografuotis. Ir buvo tikrai labai fotogeniškas. Nuolat filmuodavosi Lietuvos kino studijos ir kitų šalių ten filmuojamų kino juostų masinėse scenose, turėdavo ir epizodinių vaidmenų. Truputį ten užsidirbdavo bei labai mėgaudavosi, Facebook tinkle įvardindamas save aktoriumi. Ir tapo aktoriumi: masinėse scenose jį i pastebėjo filmo "Zero II" kūrybinė komanda, pasiūliusi ginklų pardavėjo vaidmenį. Tokį pat vaidmenį B. Kindurys kūrė ir "Redirected / Už Lietuvą!" filme režisierius E. Vėlyvis specialiai jam sukūrė šį vaidmenį.

                     Turėjo prekybininko sielą (pasakojosi, kad dar negimęs, o jau keliavęs su mama į Rygos turgų). Ir Stoties, ir sendaikčių turguje jausdavosi kaip žuvis vandeny. Greitai skaičiuodavo.

                       Turėjo auksines" rankas, ne vienam jomis yra pagelbėjęs. Galėjo pataisyti automobilį ar laivą. Galėjo pastatyti židinį...

                       Svarbi jam buvo šeima. Ypač vertino vyro asmenį šeimoje, gerbė savo tėvą ir save kaip tėvą. Prižiūrėjo, ligino ir išlydėjo Anapilin dar gana jauną motiną. Niekaip nesugebėjęs atleisti žmonai, trijų jo vaikų motinai, už tai, kad jį paliko, nuolat sirgo" dėl savo sūnų ir dukters . Ypač išgyveno dėl vyresnėlio ligos, didžiavosi jo atžalomis...

                      Įstoti į partijos Tvarka ir teisingumas Senamiesčio skyrių Bronių Kindurį rekomendavo jo gatvės kaimynas Viktoras Kudriavcevas, bendradarbis iš Kino studijos periodo Gediminas Malinauskas.

                      Bronius buvo didžiulis Lietuvos bei mūsų partijos patriotas. Mėgdavo save vadinti propogandistu. Labai vertino partijos pirmininką Rolandą Paksą. Neabejojo, kad tasai kažkuomet vėl taps Lietuvos Prazidentu (buvo susapnavęs ir tuo sapnu giliai tikėjo).

                      Br. Kindurys A.T.A aktyvus Senamiesčio skyriaus narys, atvedęs į partiją Tvarka ir teisingumas ne vieną naują narį. Jau pirmųjų rinkimų metu, kuriuose jis atstovavo kaip rinkiminės komisijos narys, jo apylinkėje buvo daugiausiai balsuojančiųjų už mūsų partiją. Mat Bronius buvo labai komunikabilus, mėgo bendrauti su žmonėmis, nepatingėdavo jiems išaiškinti savo pažiūrų, kurias karštai mokėjo apginti, tuo patraukdamas kitus į savo pusę. Visuomet buvo aktyvus, surinkdavo daug palaikančiųjų balsų.
 
                           Bronius turėjo jaunatvišką sielą, labai mėgo bendrauti su jaunais žmonėmis. Mėgo su jais fotografuotis ir filmuotis. Daug laiko praleisdavo socialiniame tinkle Facebook", aktyviai dalyvaudamas pašnekiuose, aršiai kritikuodamas ne taip mąstančius, įnirtingai gindamas savąją tiesą.

 

Toks jis buvo...

 
Ir - išėjo, nesulaukęs 70-ųjų Vėlinių.
Bronius labai mėgo muziką. Egmilės eiles Ruduo vis toks pat" skiriame Broniui. Būtų jam patikę...

KOL ŽAVIMĖS RUDENS SPALVOMIS - GYVENAME ... 
 

 
 
                            
 

2014-10-29

GINTARINĖ ELEGIJA

taip pavadintas vakaras, įvykęs šių metų spalio 19 dieną 15 valandą partijos Tvarka ir teisingumas Vilniaus skyriaus patalpose Vrublevskio 6, Vilniuje. Renginio iniciatorius - partijos Tautinių mažumų komitetas (pirmininkė Nina Šesternikova).

 
Raimonda Karosaitė,
partijosTvarka ir teisingumas
Senamiesčio skyriaus pirmininkė

 

                        Koks puikus paveikslas, tikriausiai pamanysite, žvelgdami į prieš akis štai atsiveriančią spalvingą miesto (greičiausiai – Lietuvos laikinosios sostinės - Kauno) panoramą. Tačiau būsite suklydę: šis paveikslas, kurio autorius Vladimiras Kasatkinas (Kauno panorama, drobė, aliejus, 72x92, 1982) – tapo almanacho, demonstruoto tądien vilniečių „tvarkiečių“ partijos būstinėje, viršeliu.

                      Almanacho  leidėjas - Kauno G. Deržavino rusų literatūros klubas. Vilniečiams šį leidinį pristatė jo sudarytojas - klubo prezidentas Galim Sitdikov.
 

Kalba Kauno G. Deržavino rusų literatūros klubo prezidentas Galim Sitdikov. Klausosi – vakaro vedėja Valentina Jekateriničeva (Fatejeva).
             
 
                     G. Deržavino rusų literatūros klubas įsikūrė Kaune, kaip papasakojo jo prezidentas, prieš septynerius metus. Vienija – Lietuvoje ir užsienyje gyvenančius neprofesionalius literatus, mylinčius rusų kalbą ir ja kuriančius (poetus, prozininkus, literatūrologus). 2013 metais išleistas jų kūrybos almanachas - jau trečiasis šio klubo leidinys. Iš viso almanache publikuojami 76 autoriai. Šalia rusų mėgėjų literatų - ir prosesionalūs lietuvių literatai - klubo nariai ir bičiuliai.

                    Šeši almanacho autoriai tądien viešėjo ir partijos Tvarka ir teisingumas Vilniaus skyrių būstinėje.Galim Sitdikov – vienas jų.  Ir jie – ne vien rašytinio žodžio meistrai.

                   Klubo vadovas susirinkusiems vilniškiams pristatė klubo sekretoriaus pareigas einančią Rimmą Kazėnienę (Achmetovą), kuri visuomet aktyvi kultūrinėje – muzikinėje klubo veikloje. Lygiu jaunatvišku balsu Rimma padovanojo klausytojams šešis nuostabius romansus.
 

 

                      Muzikos ir poezijos popietę sostinėje, kaip ir dera, pradėjo vilnietis. Igoris Abetkovskis atliko net šešetą kūrinių - nesenstančias nepaprasto grožio dainas, kurių žodžiai – širdingi intymūs tekstai, amžini kaip pasaulis, sukurti garsių pasaulio poetų. Tai didžiųjų operinių atlikėjų repertuaras. Dainininkas – ne profesionalas, tiesiog per 30 metų dainavęs  tuometės Vilniaus Skaičiavimo mašinų gamyklos chore. „Tvarkiečių“ būstinėje tą popietę I. Abetkovskis dovanojo susirinkusiesiems nepaprasto grožio poezijos žodžius bei juos atitinkančias arijas, romansus, neapolietiškas dainas.

                    Jaukiai atrodė rimtas dainas traukiantis žilagalvis, kuriam akomponavo pianinu jaunas studentas. Ant pianino žydėjo astros, kvepėjo obuoliai.
 

 
 
                    Vedančioji atkreipė dėmesį, jog šis renginys vyksta ypatingą dieną, t.y.,  spalio 19-ąją, apie kurią visi čia susirinkusieji rusakalbiai mena iš istorijos (kažkada pats A. Puškinas, dar licėjaus moksleivis, tądien su bendraminčiais dalyvavo kūrybos skaitymuose).

                    Gintarinis ruduo, Licėjaus diena Carskoje selo anais senais laikais... Tokia pat intymumo atmosfera susikūrė ir šioje erdvėje tądien. Vakaras buvo sklidinas meilės žodžių bei tylaus gėrio, gyvenančio juos skaitančiųjų bei atliekančiųjų širdyse.

                    Eiles nuolat keitė muzika.

                    Šalia subrendusio akordeonininko stojo žydinti moteris su smuiku. Ekspromtu jie užpildė „muzikinę pauzę“ : smagu buvo matyti kaip kartkartėm besišypsanti smuikininkė palinksta prie žilagalvio partnerio, tyliai paprašydama pakartoti nuotaikingą muzikos frazę.
 

Nuotaikingieji vilniečiai: Larisa Semigrejeva (smuikas) ir akordeonininkas  Georgijus Fardzinovas
 
 
Ekspromtui tuomet pakilo ir Jevgenija Borisova – viešnia iš Kauno – A. Achmatovos eilėraštį perskaityti...

 

Paskutinė sėdi Jevgenija Borisova (kartu su savo tėveliais). Ilzver Vazinov – taip pat Kauno G. Deržavino rusų literatūros klubo paskutiniojo almanacho dalyvis.                    Popietę sumanė ir vedė filologė Valentina  Jekateriničeva (Fatejeva). Ji – poetė ir prozininkė, vertėja. Paklausta apie titulus, linkusi buvo juos nutylėti. Ir tai, kad pati iš garsiosios rusų Jekaterinos II giminės yra kilusi, taip pat ilgus metus tylėti buvo įpratusi.Vienu tepasididžavo, kad jos tėtis, kažkuomet (gūdžiais 1954-aisiais) iš Maskvos į Lietuvą atsiųstas, net  ketvertą metų turėjo garbės statyti Šiaulių miestą. Nusipelniusio Lietuvos statybininko vardą nešiojo...

                    Valentina skaitė A. Puškino, A. Bloko, I. Severianino, A. Achmatovos, M. Cvetajevos, A. Tarkovskio eiles.
 


„Gintarinės elegijos“ liudytojai: svečiai su šeimininkais. Centre – Nina Šesternikova, Kauno G. Deržavino rusų literatūros klubo paskutinįjį almanachą laiko partijos Tvarka ir teisingumas Vilniaus Senamiesčio skyriaus pirmininkė Raimonda Karosaitė.
 

2014-10-08

SVEIKINAME SPALIO MĖNESĮ GIMUSIUS

SVEIKINAME 
partijos Tvarka ir teisingumas Vilniaus Senamiesčio skyriaus narius,
gimusius SPALIO mėnesį:

Jeleną Kalonienę
Janiną Bajoriūnienę
Rimantą Gleiznį
Darių Pumputį
Valerijų Voiniuš
Reginą Blėkaitę
Vytą Juščių
Henriką Martuzevičių
Marijoną Kasperaitienę
 

 

 


 

 

 

MIELIEJI,

 
Lai Gimtadienio šventė atsiveria Jums
naujomis galimybėmis,
sėkme asmeniniame ir politiniame gyvenime!
 
Pagarbiai –
RAIMONDA KAROSAITĖ,
partijos Tvarka ir teisingumas
Vilniaus Senamiesčio skyriaus pirmininkė