2014-03-11

Sveikinimas

MIELIEJI,

vienybe ir ryžtu,
per nelengvus išbandymus ir skaudžias pamokas,
didžiąją Kovo 11-ąją pasiekėme laisvę.
Didžiuokimės ja, mylėkime ir stiprinkime vienas kitą,
būkime kartu savo šalyje.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENOS PROGA –
Raimonda Karosaitė,
Partijos Tvarka ir teisingumas
Vilniaus Senamiesčio sk. pirmininkė