2014-02-16

LAISVĖ

Nepaimsi nepakelsi neparodysi
nepavalgydinsi jos ir nepagirdysi
ne valiavimuos ne šūkiuose ne odėse
mūs atodūsiuos ji matosi ir girdisi
                            Justinas Marcinkevičius

Vasario 16-osios - Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga -
linkėdama laimės savam krašte

Raimonda Karosaitė,
TT Senamiesčio sk. pirmininkė