2012-12-24

Su artėjančiomis šventėmis!

 
Tegul šv. Kalėdos įžiebia
naujas viltis ir garbingus tikslus,
o Naujieji tebūna dosnūs išmintimi, naujais sumanymais, santarve ir gėriu.

Vaiskaus šv. Kalėdų ryto,
sėkmingų ir pergalingų Naujųjų 2013-ųjų!
Pagarbiai – Raimonda Karosaitė,
partijos Tvarka ir teisingumas Senamiesčio sk. pirmininkė