2012-07-03

Kaip vyskupas Motiejus Valančius suvienijo Žemaitijos ir Pavilnio moksleivius

Pirmąkart Pavilnyje, Dieveniškių bažnyčios šventoriuje, mokinių lūpomis pagarsinta garsiojo žemaičių Vyskupo M. Valančiaus kūryba

Raimonda Karosaitė


Pavilnio Dieveniškių bažnyčios šventorių nuo 2006-ųjų puošia M. Valančiui skirta medžio skulptūra (autorius Gediminas Radzevičius), 6 metrų aukščio ąžuolinis koplytstulpis. Mat idėjos sumanytojas, save vadinantis tiesiog menininku (šaknys žemaitiškos, užaugęs Vilniuje), negalėjęs kęsti tokios neteisybės, kad didysis žemaitis taip nepelnytai užmirštas Vilniaus krašte. O juk net ketverius metus (1824-1828) M. Valančius studijavo Vilniaus vyriausioje kunigų seminarijoje, kurią baigė įgydamas teologijos kandidato laipsnį. 1828 m. rugsėjo 1 d. jis įšventintas į kunigus pačioje Lietuvos sostinės širdyje –Vilniaus katedroje. Po šešerių metų, praleistų pirmojoje pastoracinėje darbo vietoje Baltarusijoje, Moziryje, jis pakviestas profesoriauti taip pat Vilniaus Dvasinėje akademijoje.
Gediminas Radzevičius, dar statydamas koplytstulpį, pasiūlė Dieveniškių bažnyčios klebonui Domui Valančiauskui (M. Valančiaus giminaičiui) įrengti ir suoliukus ratu apie jį, puoselėdamas viltį, jog kada nors čia būtų galima surengti ir M. Valančiaus kūrybos skaitinius.
Pastarasis  sumanymas įgyvendintas. Šiųmetę gegužės 3-ąją Dieveniškių bažnyčios šventoriuje surengta M. Valančiaus kūrinių skaitovų šventė, kurioje dalyvavo per 100 Šalčininkų rajono mokyklų moksleivių. Jiems atiteko ir padėkos raštai, ir keramikiniai skulptoriaus R. Strazdo kurti suvenyrai, ir Vilniaus Šaulių plikyta arbata su kareiviška koše.
Gegužės 12-ąją Šalčininkų rajono moksleivių ir mokytojų delegacija (30 atstovų) jau viešėjo Žemaitijoje, Nasrėnuose, prisijungdami prie ten jau 19—ka metų vykstančio M. Valančiaus kūrybos skaitovų konkurso. Vilniškiai pamatė ir garsiąją Orvidų sodybą – lauko riedulių muziejų.
Gegužės 19-ąją žemaičių moksleiviai  (54) jau lankėsi Vilnijoje, Dieveniškių bažnyčioje surengtame pirmojo atkurtos Lietuvos  žuvusio pasieniečio Gintauto Žagūnio minėjime bei jo žūties vietoje Krakūnuose.  Susirinkusieji prie vyskupui M. Valančiui skirto koplytstulpio klausėsi  Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinės mokyklos moksleivių koncerto, rašytojo kūrybos skaitinių, bardo Giedriaus Arbačiausko. Svečiai iš Žemaitijos pamatė Norviliškių pilį, Paškonių regioninio parko buities muziejų.
Idant Gedimino Radzevičiaus sumanymas taptų kūnu, prisidėjo Dieveniškių bažnyčios klebonas Domas Valančiauskas, Vilnijos draugija su Kazimieru Garšva ir Nijole Balčiūniene priešakyje, „Cingų“ fondas, atstovaujamas Jono Vasiliausko, verslininkas Algirdas Budreckas, Vilniaus Rotary klubo nariai Juozas Raišelis ir Vytautas Vaitiekūnas, energetikai Vaclovas Poderis ir Sigitas Galkauskas, kunigai Gintautas Černius, Valentinas Šiuša, Vytautas Rapalis, Stanislovas Puidokas, mokslininkas Daumantas Matulis, europarlamentarai Algirdas Saudargas ir Justas Paleckis, Vyskupo M. Valančiaus blaivybės sąjūdis, Vilniaus žemaičių kultūros draugija ir jos etnografinis ansamblis „Tiklė“, Šaulių sąjungos Vilniaus ir Klaipėdos skyriai, Vilniaus įgulos karininkų ramovė, „Lietos“ labdaros fondas.
Daugiau tokių iniciatyvų...


Skaitymo šventės pradžia

Bendra dalyvių nuotrauka

Renginio žiūrovai

Sveikinimas

Šventinis koncertas, atl. G. Arbačiauskas


Prie M. Valančiaus klėtelės

Pasisveikinimas

Baigiamoji nuotrauka

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą