2012-07-10

Liepos 3- ąją Rolandui Pavilioniui būtų sukakę 68 metai


Rolandas Pavilionis
Rolandas Pavilionis (1944 m. liepos 3 d. Šiauliuose2006 m. gegužės 10 d. Vilniuje) – lietuvių filosofas ir logikas, visuomenės veikėjas, politikas, iki pat mirties buvo Lietuvos atstovas Europarlamente.

 1988 m. ėmėsi Universiteto studijų reformos, reikalavo nebedėstyti ideologinių mokslų. Pirmiausia jų buvo atsisakyta Lietuvoje, vėliau visoje TSRS ir Rytų Europoje.

Pirmasis Lietuvoje ieškojo ryšio tarp kalbos, mokslo analitikos ir hermeneutinės tradicijos.

Lietuvos inteligentijos susitikime su M. Gorbačiovu pirmasis atvirai pranešė apie Lietuvos ketinimą siekti laisvės ir nepriklausomybės.

Būdamas rektorius, septynerius kovojo už švietimo, mokslo, studijų padėties Lietuvoje pagerinimą, už tai, kad žmonės nesitaikstytų su valdžios ir valdininkų savivale.

Padėjo pagrindus šiuolaikiniams kalbos filosofijos, semantikos tyrimams Lietuvoje, parengė keletą monografijų, kitų reikšmingų mokslo ir publicistikos darbų.

Vadovaujant Rolandui Pavilioniui Vilniaus universitetas sustiprino savo pozicijas Europos mokslo erdvėje.

1971-1977 metais buvo Vilniaus universiteto docentas

1982-1990 metais – profesorius, kurį laiką vadovavo VU Filosofijos istorijos ir logikos katedrai.

1988-1990 metais – VU prorektorius

1990 metais R. Pavilionis išrinktas Vilniaus universiteto rektoriumi; akademikas, Europos menų ir mokslų akademijos, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys.

2000-2004 m. – Lietuvos Respublikos Seimo narys, Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas, Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas, Lietuvos ir Prancūzijos tarpparlamentinių ryšių grupės vadovas.

2004 m. tapo Tarptautinės filosofijos akademijos nariu; išrinktas Europos Parlamento nariu. Parlamente tapo Sąjungos už Tautų Europą frakcijos vicepirmininku, dirbo Kultūros ir švietimo komiteto nariu, Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nariu – pavaduotoju.

2006 m. mirė Vilniaus Santariškių klinikose, palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse.

Rolandas Pavilionis –  vienas partijos Tvarka ir teisingumas (tuomet Liberalų demokratų partijos) ideologų, įkūrėjų, kovojusių už teisingumą iki pat savo paskutinės gyvenimo dienos (mirė būdamas 61-nerių). Ši iškili asmenybė priklausė partijos Tvarka ir teisingumas Senamiesčio skyriui. Šiandien jam būtų dar tik 68-neri.

Neseniai 70-metį atšventė Rolando Pavilionio sesuo Vida Pedan, taip pat buvusi partijos Tvarka ir teisingumas Senamiesčio skyriaus narė.

Nuotraukoje partijos Tvarka ir teisingumas Senamiesčio skyriaus pirmininkė Raimonda Karosaitė ir pirmininkės pavaduotojas Eugenijus Povilonis su solenizante jos 70-mečio šventėje Vilniaus Belmonte:

2012-07-03

Kaip vyskupas Motiejus Valančius suvienijo Žemaitijos ir Pavilnio moksleivius

Pirmąkart Pavilnyje, Dieveniškių bažnyčios šventoriuje, mokinių lūpomis pagarsinta garsiojo žemaičių Vyskupo M. Valančiaus kūryba

Raimonda Karosaitė


Pavilnio Dieveniškių bažnyčios šventorių nuo 2006-ųjų puošia M. Valančiui skirta medžio skulptūra (autorius Gediminas Radzevičius), 6 metrų aukščio ąžuolinis koplytstulpis. Mat idėjos sumanytojas, save vadinantis tiesiog menininku (šaknys žemaitiškos, užaugęs Vilniuje), negalėjęs kęsti tokios neteisybės, kad didysis žemaitis taip nepelnytai užmirštas Vilniaus krašte. O juk net ketverius metus (1824-1828) M. Valančius studijavo Vilniaus vyriausioje kunigų seminarijoje, kurią baigė įgydamas teologijos kandidato laipsnį. 1828 m. rugsėjo 1 d. jis įšventintas į kunigus pačioje Lietuvos sostinės širdyje –Vilniaus katedroje. Po šešerių metų, praleistų pirmojoje pastoracinėje darbo vietoje Baltarusijoje, Moziryje, jis pakviestas profesoriauti taip pat Vilniaus Dvasinėje akademijoje.
Gediminas Radzevičius, dar statydamas koplytstulpį, pasiūlė Dieveniškių bažnyčios klebonui Domui Valančiauskui (M. Valančiaus giminaičiui) įrengti ir suoliukus ratu apie jį, puoselėdamas viltį, jog kada nors čia būtų galima surengti ir M. Valančiaus kūrybos skaitinius.
Pastarasis  sumanymas įgyvendintas. Šiųmetę gegužės 3-ąją Dieveniškių bažnyčios šventoriuje surengta M. Valančiaus kūrinių skaitovų šventė, kurioje dalyvavo per 100 Šalčininkų rajono mokyklų moksleivių. Jiems atiteko ir padėkos raštai, ir keramikiniai skulptoriaus R. Strazdo kurti suvenyrai, ir Vilniaus Šaulių plikyta arbata su kareiviška koše.
Gegužės 12-ąją Šalčininkų rajono moksleivių ir mokytojų delegacija (30 atstovų) jau viešėjo Žemaitijoje, Nasrėnuose, prisijungdami prie ten jau 19—ka metų vykstančio M. Valančiaus kūrybos skaitovų konkurso. Vilniškiai pamatė ir garsiąją Orvidų sodybą – lauko riedulių muziejų.
Gegužės 19-ąją žemaičių moksleiviai  (54) jau lankėsi Vilnijoje, Dieveniškių bažnyčioje surengtame pirmojo atkurtos Lietuvos  žuvusio pasieniečio Gintauto Žagūnio minėjime bei jo žūties vietoje Krakūnuose.  Susirinkusieji prie vyskupui M. Valančiui skirto koplytstulpio klausėsi  Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinės mokyklos moksleivių koncerto, rašytojo kūrybos skaitinių, bardo Giedriaus Arbačiausko. Svečiai iš Žemaitijos pamatė Norviliškių pilį, Paškonių regioninio parko buities muziejų.
Idant Gedimino Radzevičiaus sumanymas taptų kūnu, prisidėjo Dieveniškių bažnyčios klebonas Domas Valančiauskas, Vilnijos draugija su Kazimieru Garšva ir Nijole Balčiūniene priešakyje, „Cingų“ fondas, atstovaujamas Jono Vasiliausko, verslininkas Algirdas Budreckas, Vilniaus Rotary klubo nariai Juozas Raišelis ir Vytautas Vaitiekūnas, energetikai Vaclovas Poderis ir Sigitas Galkauskas, kunigai Gintautas Černius, Valentinas Šiuša, Vytautas Rapalis, Stanislovas Puidokas, mokslininkas Daumantas Matulis, europarlamentarai Algirdas Saudargas ir Justas Paleckis, Vyskupo M. Valančiaus blaivybės sąjūdis, Vilniaus žemaičių kultūros draugija ir jos etnografinis ansamblis „Tiklė“, Šaulių sąjungos Vilniaus ir Klaipėdos skyriai, Vilniaus įgulos karininkų ramovė, „Lietos“ labdaros fondas.
Daugiau tokių iniciatyvų...


Skaitymo šventės pradžia

Bendra dalyvių nuotrauka

Renginio žiūrovai

Sveikinimas

Šventinis koncertas, atl. G. Arbačiauskas


Prie M. Valančiaus klėtelės

Pasisveikinimas

Baigiamoji nuotrauka