2012-04-25

Tautodailininkės Palmiros Damijonaitienės paroda LR Seime     2012-04-18 , 13.00 partijos Tvarka ir teisingumas Vilniaus Senamiesčio skyriaus nariai dalyvavo tautodailininkės Palmiros Damijonaitienės austų tautinių juostų parodos atidaryme. Paroda surengta LR Seimo nario, partijos Tvarka ir teisingumas frakcijos vadovo Valentino Mazuronio iniciatyva. Tt Senamiesčio sk. pirmininkė Raimonda Karosaitė – rokiškėnų, gyvenančių Vilniuje, klubo „Pragiedruliai“ narė.
    
    

     P. Damijonaitienė taip pat rokiškietė, garsinanti Rokiškio kraštą Lietuvoje ir už jos ribų. Ji – Rokiškio krašto garbės pilietė. Rokiškio krašto muziejuje tautodailininkė surengė dvi autorines parodas, o beveik 100 savo austų juostų kolekciją padovanojo.Parodos kaltininkė rokiškietė tautodailininkė Palmira Damijonaitienė
   

 

Tautodailininkės P.Damijonaitienės tautinių juostų ekspozicijos dalis
Nuotraukų autorė EditaTarvydaitė
    


     Tautodailininkės juostų yra San Francisko pasauliniame audimo muziejuje, jos eksponuotos Indijoje, Vengrijoje, Prancūzijoje, Belgijoje, Šveicarijoje, JAV, Kanadoje. Autorei suteiktas ir Los Andželo garbės pilietės vardas. Jos juostos padovanotos Jonui Pauliui II, Indijos Ministrei Pirmininkei Indirai Gandi, Lietuvos prezidentams ir kt. garsiems žmonėms.    Tt Senamiesčio skyriaus narių fiksuoti momentai iš tautodailininkės Palmiros Damijonaitienės parodos atidarymo 2012-04-18 Lietuvos Respublikos Seime:


2012-04-24

Tt Vilniaus Senamiesčio skyrius – už teisingumą!


    Trečiajame judėjimo „Už teisingumą“ mitinge Vilniuje prie LR Seimo (Nepriklausomybės a.) 2012-04-14 dalyvavo partijos Tvarka ir teisingumas Senamiesčio skyriaus nariai. Mes suprantame, kad būtent mūsų, kaip piliečių, pareiga ginti teisingumą. O jei neliktų teisingumo, anksčiau ar vėliau gali nebūti ir valstybės. Mes raginame nesitaikstyti su valstybės gramzdinimu į neteisingumo liūną. Mes siekiame civilizuotos valstybės: teisingos, orios,laisvos. Ir prižadame dalyvauti visuose panašiuose mitinguose (ir kituose miestuose). Tarp trispalvių ir įvairiausių plakatų, kaip ir anądien, visuomet solidžiai plevėsuos mėlynos mūsų partijos vėliavos, o jos nariai išsiskirs atributika bei solidarumu.


Nuotraukoje – TT Senamiesčio sk. pirmininkė Raimonda Karosaitė (centre) tarp savo skyriaus narių.

2012-04-08

Su Šv.Velykomis!!!

Brangūs tautiečiai!
Pavasariais atsinaujinimo tvarka ir ritmu gyva dosni Žemės gamta apsivalo.
Pavasariais gėris lengvai nugali blogį. O dalis pasaulio džiaugsmingai dalijasi PRISIKĖLIMU.
Lai šio pavasario atbundančio atgimimo jėga mūsų širdis priverčia plakti darniau, įkvėpti giliau! Ir visai nesvarbu, kur mus šiandien nubloškęs likimas…
Laimės mūsų šeimoms, kaimynams, sėkmės valstybei.

Šilumos bei jaukumo prie  šv. Velykų pusryčių stalo Jums linki
RAIMONDA KAROSAITĖ,
Partijos Tvarka ir teisingumas
Senamiesčio skyriaus pirmininkė