2012-02-16

Tautiečiai!Tautiečiai, išsiblaškę visame pasaulyje,
tebegyvenantys Lietuvoje,
jos sostinėje,
Vilniaus senamiesčio gyventojai!

              Brangiausios mums šventės – Vasario 16-osios (Atkurtosios Nepriklausomybės dienos proga), kurios aktas pasirašytas būtent Vilniaus senamiestyje (Pilies g. Nr. 26), dr. Jonui Basanavičiui radus kompromisą tarp dešiniųjų bei socialdemokratinių požiūrių, linkiu Jums kietumo, einant tądien Europos žemyne bei pasaulyje parinktu lietuvių tautai keliu.

             Nes didžiausias tautos turtas – jos laisvė, nepriklausomybė, tai - savarankiškos vieningos tautos žygis (tokių dalykų verti tik dori ir sąžiningi žmonės).

             O tame žygyje būtini ir romantikai, šventai tikintys savo tautos ryžtu, galia ir noru tapti sau žmonėmis. Ir pragmatikai, kurie norėtų, ir galėtų būti tais žmonėmis, dirbančiais valstybei, ieškančiais ir randančiais geresnių kelių Lietuvos žmogui.

             Sėkmės Jums kietoje realybėje, herojiškoje kasdienėje kovoje, siekiant išlaikyti ir apginti anądien iškovotas vertybes!


Raimonda Karosaitė,
partijos Tvarka ir teisingumas
Vilniaus Senamiesčio skyriaus pirmininkė