2012-01-22

PROGRAMOS METMENYS

Įžanga

Šalies žmonės, blaškomi kairės ir dešinės politinių vėtrų, per dvi dešimtis atkurtos valstybės metų taip ir negali susikurti ramaus, stabilaus ir aiškaus gyvenimo.

Per tą dvidešimtmetį ypač išryškėjo tai, kad naujos ir vis naujesnės politinės partijos nesugeba transformuotis iš mėgėjiškų, pinigų įtakai pasiduodančių organizacijų į valstybės ir, svarbiausia, žmonių gerovę stiprinančius idėjų centrus.
Būtent neatsakingas partijų manipuliavimas rinkėjų pasitikėjimu, nuolaidžiavimas daugelio sąskaita sustiprėjusių ir ne visada sąžiningai besielgiančių turtingųjų interesams atvedė į tokią situaciją, kad nepriklausomybę atgavusioje Lietuvoje ėmė tragiškai sekti pasitikėjimo savo valstybe, atsidavimo jai, jos ateičiai, vilties ir gerumo rezervai, kuriuos paveldėjome iš savo tėvų, senelių ir prosenelių.
Dar daugiau - Lietuvai iškilo realus fizinio išlikimo klausimas. Nestiprinamas pasididžiavimas savo valstybe, išlaikytinių masės didinimas, iniciatyvių žmonių praradimas, kūrybingumo ir atsakomybės bei verslumo žlugdymas - tai tik trumpas šalį užgriuvusių bėdų sąrašas.
Viso to fone - nebaudžiamas kyšininkavimas, korupcijos siautėjimas, gniuždantis bet kokią laisvą mintį ir idėją, bet leidžiantis vešėti artimųjų protekcijomis paremtai, o neretai ir nusikalstamai veiklai. Būtent dėl to daugelis žmonių nemato ir nesupranta, kur dingsta iš Europos Sąjungos gaunami milijonai.
Mes sieksime įvertinti visus, kurie Lietuvos valstybę pavertė ne žmonių, o buhalterinės biurokratijos valstybe, kurioje žmogaus teisės ir valia yra paminama nesąžiningo pareigūno, politiko, o neretai - tiesiog kriminalinio nusikaltėlio.
Mes manome, kad Lietuvos žmonės pavargo nuo metų metais nemokšiškai, bet blogiausiai - ne žmonių ir ne jų valstybės naudai vykdomų reformų.
Tokių reformų kitaip, kaip griovimu, pavadinti negalima: ne tik materialinio gyvenimo, bet per amžius susiformavusių ir Lietuvą valstybe pavertusių vertybių griovimu.

Todėl partija TVARKA IR TEISINGUMAS kviečia visus, kurie neabejingi savo Tėvynės Lietuvos išsaugojimui, sustiprinimui ir klestėjimui, užbaigti dvidešimtmetį vykusius eksperimentus su žmonių likimais, eksperimentus, kurie daugiau nei trečdalį mūsų tautiečių išvarė iš tėvynės. Kilkime kartu ir bendromis jėgomis kurkime
Trečiąją Respubliką.
Tai būtų mūsų visų gyva ir šilta, konkrečiam žmogui atidi ir jautri, o ne beasmenių reikalavimų, pasipūtusių biurokratų ir svetimųjų anoniminės valios vykdytojų valstybė.
Trečioji Respublika - lietuvių tautos, sukūrusios šią valstybę, išgyvenimo ir ateities Respublika.
Ją įgyvendindami, kursime žmonių laimę, stiprinsime saugų, teisingą, turtingą ir prasmingą gyvenimą, remdamiesi tokiomis kertinėmis vertybėmis:
• Socialiniu teisingumu;
• Tautinės savimonės ir patriotizmo stiprinimu;
• Tiesiogine demokratija.

Visą programos tekstą galima paskaityti čia: http://www.tvarka.lt/index.php?id=7295